Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnoj nakanadi. Savjetovanje traje od 22. rujna do 22. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.