Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu . Savjetovanje traje od 24. rujna do 24. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.