Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama.
Savjetovanje traje do 1. lipnja 2018. godine do 2. srpnja 2018. godine.

Više informacija

Objavljeno: 30. svibnja 2018.