Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest

Općina Vladislavci novosti

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vladislavci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci (KLASA: 320-02/18-01/3, URBROJ: 2158/07-02-18-37 od 28. rujna 2018.)

Obavijest za javnost