Obavijest natječaja: Zahtjev za dostavu ponude – opskrba električnom energijom

Obavijest za sve zainteresirane gospodarske subjekte
PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude
Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom sukladno troškovniku
Podaci o naručitelju:Općina Vladislavci
Kontakt osoba: Gordana Pehar Kovačević (email: opcinavladislavci@gmail.com)
Način realizacije nabave:Ugovor
Ponude moraju biti dostavljene do 25. 02. 2015. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda opskrba elektrićnom energijom

Objavljeno: 9. veljače 2015.