Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.

Općina Vladislavci novosti

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci, oranica,
površine 0,6431 ha, tržišna cijena iznosi 21.093,68 kn.
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci – za k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci“.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu Vladislavci