Obavijest o provođenju jesenske deratizacije na području općine Vladislavci

Tvrtka ”Pestrid” d.o.o Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području općine Vladislavci u periodu od 28. rujna do l.listopada 2018. godine

Više informacija

Objavljeno: 25. rujna 2018.