Obavijest za sve Udruge

Obavještavamo sve udruge da je izašao novi zakon o udrugama NN 74/14., koji je stupio na snagu 1.listopada 2014. g. Novi zakon donosi puno novina i obveza koje zahtjevaju usklađenje naših i Vaših akata s novim zakonom o udrugama.

Zakon o udrugama

Objavljeno: 5. listopada 2014.