Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša

Općina Vladislavci novosti

Pozivamo mještane Općine Vladislavci da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nacrta Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Nacrt strategije možete preuzeti na stranici Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr. Tema savjetovanja je izrada Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci koja se planski želi razvijati u skladu s prepoznatim potencijalima. Svrha izrade Strateškog razvojnog programa je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Vladislavci, odnosno pruanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje koirštenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni cilj Strateškog razvojnog programa je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizama provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenata.
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strateškog razvojnog programa Općine koji će predstavljati temeljni dokument budućeg smjera održivog razvoja i rasta Općine Vladislavci. Navedeni razvojni dokument preduvjet je za kandidiranje projekata za sufinanciranje iz strukturnih instrumenata i fondova Europske unije te se njime uvrđuju glavni strateški ciljevi i način njegove realizacije u razdoblju do 2020. godine.
Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine podnošenjem komentara u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci. Savjetovanje je otvoreno do 08. kolovoza 2016. godine

Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša