Objava biračima vezana za raspisivanje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno: 4. travnja 2019.