Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci trajat će od 02.03.2015. do 16.03.2015. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci u prostorijama Općine Vladislavci svaki radni dan od 07.00 do15.00 sati.

Objava javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Vladislavci