Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Općina Vladislavci novosti

Odluka