Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/14) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci donosi odluku o početku postupka bagatelne nabave. Predmet nabave je rekonstrukcija pješačkih staza u Dopsinu.

Odluka o pokretanju bagatelne nabave

Objavljeno: 23. ožujka 2017.