Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Postupci stambenog zbrinjavanja

Općina Vladislavci novosti

U okviru Službe za imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, rješava se o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi.

Više informacija…