Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv

Općina Vladislavci  u postupku je izrade Strateškog razvojnog plana turizma Općine  Vladislavci za razdoblje od 2018. – 2022. godine. Strateškim planom razvoja turizma utvrdit će se opći podatci  o destinaciji, infrastruktura za razvoj turizma, razvojni dionici i nositelji razvoja turističke ponude, komunikacijske aktivnosti, turistička ponuda i potražnja, postojeća strateška usmjerenja, projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva, planirani projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva Kako bi što kvalitetnije izradili ovaj Strateški dokument pozivaju se mještani Općine Vladislavci, gospodarski subjekti, udruge građana da Općini Vladislavci dostave projektne ideje za potrebu izrade strategije razvoja turizma. Projektne ideje mogu se dostaviti do 15. ožujka 2019. godine na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. U Vladislavcima, 22. veljače 2019. Općinski načelnik Marjan Tomas,v.r Obrazac za prikupljanje projektnih ideja