Poziv: Podnošenje zahtjeva za priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva

Pozivaju se mještani Općine Vladislavci koji su korisnici zajamčene minimalne naknade da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci radi podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva.
Zahjevi će se zaprimati radnim danom od 07:30 – 10:30 počevši od 01. srpnja 2015.

Objavljeno: 1. lipnja 2015.