Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv za dostavu ponude: Građevinsko – obrtnički radovi na Društvenom domu u Dopsinu N16/15

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, do 7. prosinca 2015. godine do 10:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 7. prosinca 2015. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Vladislavci, kralja Tomislava 141, Vladislavci.

Službena bilješka Poziva na dostavu ponude N16/15

Poziv na dostavu ponuda N16_15

Troškovnik_Poziv na dostavu ponuda N16_15