Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnim osobama

Općina Vladislavci novosti

U sklopu projekta ”Zaželi pomoć u kući”- Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 9. siječnja 2023. godine Općina Vladislavci objavljuje

POZIV

za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama u starijoj životnoj dobi  i/ili nemoćnim osobama

Ovim putem pozivaju se osobe starije dobi i/ili nemoćne osobe s područja općine Vladislavci kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „Zaželi pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.16.0272, faza III sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

OBLICI POTPORE I PODRŠKE u kućanstvu biti će primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora), posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i dr. tijekom perioda do 6 mjeseci.

ROK ZA PRIJAVU: Poziv je otvoren od 9. do 20. siječnja 2023. godine, odnosno po popune kapaciteta

OČEKIVANI POČETAK PRUŽANJA POTPORE: početak veljače 2023. godine

TKO MOŽE BITI KORISNIK?

– starije osobe (osobe iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe

– nemoćne osobe neovisno o životnoj dobi (npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl.)

PREDUVJET ZA ODABIR KORISNIKA:

–  osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug, djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

– takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora

POPIS DOKUMENATA koje je potrebno dostaviti:

  1. popunjen i vlastoručno potpisan obrazac za prijavu
  2. popunjen i vlastoručno potpisan obrazac privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka
  3. presliku osobne iskaznice
  4. za nemoćne osobe bez obzira na dob presliku dokumentacije relevantnog tijela i/ili medicinske dokumentacije (ako je primjenjivo)

NAČIN PRIJAVE

Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe svoj interes mogu izraziti putem:

Općine  Vladislavci

Kralja Tomislava 141

31404 Vladislavci,

www.opcina-vladislavci.hr  

Obrazac prijave