Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DVD Vladislavci obavijest mještanima

Općina Vladislavci novosti

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci u cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara obraća se mještanima sa slijedećim priopćenjem:

Poštovani mještani Općine Vladislavci obraćamo Vam se ovim putem kako bih smo Vam apelirali da obrate posebnu pozornost prilikom paljenja vatre ili postupanja s lako zapaljivim predmetima i tvarima na otvorenom prostoru koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama te da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnete.

Posebno Vas podsjećamo na sljedeće:

-osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
-zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
-prilikom spaljivanja potrebno je uz sebe imati priručna sredstva za gašenje požara,
-ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, te ako osoba koja vrši spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu, dužni su o tome obavijestiti vatrogasno društvo.
Obavijest o spaljivanju daje se neposredno DVD-u ili putem telefona tri sata prije i mora sadržavati: naziv i površinu, broj osoba, planirano vrijeme, opis i količinu materijala, te preventivne mjere koje će se primjenjivati.

Molimo mještane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i strništa u cilju zaštite osoba i imovine.

DVD Vladislavci obavijest mještanima