Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa“ umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina s područja Općine Vladislavci

Općina Vladislavci novosti

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa“

umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina s područja Općine Vladislavci

1. Pozivaju se umirovljenici s područja Općine Vladislavci i osobe starije od 65 godina koje nisu korisnici mirovine na podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa“.

2. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći ostvaruju:

2.1. umirovljenici s područja Općine Vladislavci uz uvjet :
– da im mjesečni iznos mirovine(tuzemne i/ili inozemne) nije veći od 3.000,00 kuna,
– da imaju prebivalište na području Općine Vladislavci

2.2. osobe koje nisu korisnici mirovine, koje su u trenutku podnošenja zahtjeva za jednokratnu pomoć starije od 65 godina , uz uvjet :
– da im mjesečni prihod nije veći od 3.000,00 kuna,
– da imaju prebivalište na području Općine Vladislavci

3. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 100,00 kuna po umirovljeniku/starijoj osobi.

4. Zahtjevi se podnose u razdoblju od 21. ožujka 2022. godine do 01. travnja 2022. godine.

5. Isplata jednokratne novčane pomoći izvršit će se u gotovini, putem poštanske uputnice.

6. Uz zahtjev umirovljenici su dužni priložiti:

6.a. Umirovljenici za koje je Općina Vladislavci preuzela podatke od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:

6.1. Preslik osobne iskaznice,

6.b. Ostali umirovljenici (koji nisu evidentirani od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje):

6.1. Zadnji odrezak od mirovine/bankovni izvod iz kojeg je vidljiva isplata mirovine za prethodni mjesec,

6.2. Preslik osobne iskaznice,

7. Uz zahtjev osobe starije od 65 godina koje nisu korisnici mirovine dužni su priložiti:

7.1. Preslik osobne iskaznice,
7.2. Izjavu da nisu korisnici mirovine,
7.3. Potvrdu o visini dohotka nadležne Porezne uprave pribavlja Općina Vladislavci, uz pisanu punomoć podnositelja zahtjeva.

Općinski načelnik

 Marjan Tomas, v. r.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.