Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaji

Općina Vladislavci novosti

Poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnim osobama

Ovim putem pozivaju se osobe starije dobi i/ili nemoćne osobe s područja općine Vladislavci kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „Zaželi pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.16.0272, faza III sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pročitaj više