Proračun općine

2018. godina

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.9.2018.
Devetomjesečni izvještaj
Prva Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za 2018.g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladisalvci
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g.
poziv na dostavu prijedloga proračuna za 2019. godinu
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
II. Izmjene i dopune proračuna za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. – objavljeno 10.7.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. godine – objavljeno 10.7.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.-31.3.2018.g. – objavljeno 10.4.2018.
Bilješke uz financije izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.3.2018. – objavljeno 10.4.2018.
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2018. godinu.
Plan proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.
Proračun za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.
Proračun u malom za 2018. godinu – objavljeno 27.11.2018.g.

2017. godina

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu – objavljeno 15.2.2018.g.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – objavljeno 15.2.2018.g.
Obrazac UDJ – obvezna bilješka o vlasničkim udjelima-neto imovina – objavljeno 15.2.2018.g.
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
Proračun za 2018. i Projecije Proračuna za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.g.
Devetomjesečni Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Bilješke uz financijske izvještaje
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Obrazloženje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirane
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirani
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2017.-31.03.2017.
Treća odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Druga odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Obrazloženje Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Obrazloženje Prijedloga Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017. godinu.

Programi

I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program financiranja vatrogastva na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog polj. zemljišta
Program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu

2016. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2016 Razina 22
Bilješke uz financijska izvješća za 2016 Razina 23
Općina Vladislavci financijski izvještaj 4. kvartal 2016 Razina 22
Općina Vladislavci financijski izvještaj 4. kvartal 2016 Razina 23
Proračun Općine Vladislavci za 2016.
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016
Polugodisnji izvjestaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016 (konsolidirani izvještaj)
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. rujna 2016
II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu

2015. godina

Proračun Općine Vladislavci za 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vladislavci za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu
I. Rebalans Proračuna za 2015.
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2015
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2015
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2015. godinu

2014. godina

Proračun Općine Vladislavci za 2014.
I. Rebalans Proračuna za 2014.
II. Rebalans Proračuna za 2014.
Plan javne nabave za 2014. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014. godinu
Izvještaj Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014
Bilješke uz izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014

2013. godina

Procedura donošenja Proračuna
Proračun Općine Vladislavci za 2013.
Plan javne nabave za 2013. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2013. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2013. godinu
Rebalans Proračuna za 2013. godinu
Godišnji obračun Proračuna za 2013.

2012. godina

Proračun Općine Vladislavci za 2012.
Plan javne nabave za 2012. godinu
Godišnji obračun Proračuna za 2012.

2011. godina

Proračun Općine Vladislavci za 2011.
Plan javne nabave za 2011. godinu
Godišnji obračun proračuna za 2011.